4 tips om effectief jouw diversiteit- en inclusiebeleid te meten!

Wil je écht een verschil maken met diversiteits- en inclusie-initiatieven op de werkvloer? Dan is het belangrijk om te meten hoe effectief deze oplossingen zijn. Wat werkt wel en wat niet? In deze blog delen we handige tips en strategieën om de impact van D&I-inspanningen duidelijk in beeld te brengen.

1. Bepaal specifieke doelstellingen voor je impact

Voordat je de impact kunt meten, moet je duidelijk maken welke doelstelling je hebt met je diversiteit- en inclusie-initiatieven. Dit kan zijn: meer medewerkers uit ondervertegenwoordigde groepen aannemen, collega’s die elkaar aanspreken op inclusief gedrag en uitsluiting, meer tevreden werknemers, noem maar op.

NewBees INC. is een impactgedreven organisatie, wat wil zeggen dat alles wat we doen als focus onze impact heeft. Ons doel is een inclusieve werkvloer voor iedereen waar elk talent gelijkwaardig wordt behandeld. Om elk programma en training te testen, stellen we kortetermijndoelen vast die we direct (of kort) na onze programma’s kunnen meten. Een voorbeeld: na een Deep Dive sessie waarin deelnemers leren over inclusieve (persoonlijke) leiderschapsvaardigheden is het doel dat deelnemers zich als meer inclusieve collega’s willen gedragen en elkaar meer aanspreken en vaker feedback geven. Op lange termijn zullen deelnemers zich effectief als inclusieve collega gaan gedragen, wat leidt tot een inclusievere werkvloer waar diverse talenten worden ingezet.

2. Meet de cijfers, maar spreek ook met mensen

Het meten van de impact van diversiteit en inclusie vraagt een combinatie van cijfers en wat mensen te vertellen hebben. Met een vragenlijst kun je makkelijk mensen scores laten geven op bepaalde stellingen om aantallen in kaart te brengen, bijvoorbeeld ‘op de schaal van 1 tot en met 5 voel ik me meer gemotiveerd om mijn collega’s aan te spreken op uitsluitend gedrag’. Enquêtes of vragenlijsten kunnen ook nuttig zijn om veranderingen in de perceptie van werknemers gedurende langere tijd te volgen.

We raden aan om enquêtes regelmatig te herhalen om een beeld te krijgen van lange termijn ontwikkelingen. Een organisatie verandert door de tijd heen, in samenstelling van teams bijvoorbeeld. Door continu te meten en vragen te stellen, kun je deze veranderingen bijhouden.

Met een-op-eengesprekken of interviews kan je meer diepgaande inzichten krijgen in hoe medewerkers een workshop of langdurig inclusieprogramma ervaren. Deze methoden zijn vooral waardevol om persoonlijke ervaringen te begrijpen die niet altijd in cijfers zijn uit te drukken.

3. Kijk naar de impact van diversiteit en inclusie op de bedrijfsresultaten

Als je diversiteit- en inclusie echt integreert in je organisatie, dan draagt dit bij aan het succes van je organisatie. Hoe tevreden zijn je werknemers, klanten en partners? Hoe hard zet de organisatie in op innovatie? En we mogen zeker ook de financiële resultaten niet weglatenals onderdeel van de bedrijfsresultaten. Een positieve toename in deze indicatoren kan mede veroorzaakt zijn door het D&I-beleid.

4. Stuur bij als je impact ziet afnemen

Bekijk de indicatoren waarop je laag scoort. Onderzoek of maak aannames over de redenen hiervoor en probeer verschillende verbeteracties uit, zoals het inschakelen van een andere trainer of extra coaching. Kijk vervolgens of je een verandering in de impact ziet.

NIEUWS: EERSTE JAARVERSLAG NEWBEES INC.

Binnenkort verschijnt ons jaarverslag 2023 waarin we uitgebreid bespreken hoe we impact maken en meten met NewBees INC. oplossingen. Houd zeker onze sociale media in de gaten voor deze publicatie! Wil je ondertussen meer weten over onze praktische oplossingen voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer? Hier vind je meer informatie ons hele aanbod.

Scroll naar boven