5 tips voor meer inclusie in praktische beroepen

Wat betekent inclusie voor praktische beroepen zoals de bouw, zorg, horeca en technische diensten? Deze werkvelden hebben specifieke eisen en omstandigheden die inclusie vaak uitdagender maken. Denk aan nachtdiensten voor zorgverleners, het werken met uitzendkrachten of fysiek zwaar werk in de bouw. Hier zijn vijf tips voor meer inclusie in praktische beroepen.

1. Focus niet alleen op hard skills, maar ook op emotionele arbeid

Naast technische vaardigheden (hard skills) is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan emotionele arbeid in praktische beroepen. Dit betekent dat we leren om emoties te herkennen en te begrijpen, zowel bij onszelf als bij anderen. Organiseer daarom momenten om emoties en de impact op interacties tussen medewerkers te bespreken. Dit hoeft niet veel tijd te kosten. Als werknemers ruimte krijgen om hun gevoelens te bespreken en  de ondersteuning die ze nodig hebben voor hun emotionele welzijn, dan gaan ze ook veel beter samenwerken en met plezier hun werk doen.

2. Meer bewustzijn over behoeften van werknemers

Meer flexibel omgaan met werkroosters en taken kan een wereld van verschil maken voor werknemers. Denk aan ouders die voor jonge kinderen moeten zorgen of medewerkers met een chronische aandoening die andere werktijden nodig hebben. Overweeg ook om taken aan te passen aan de capaciteiten van werknemers, zoals licht administratief werk voor iemand die fysiek zwaar werk niet meer aankan.

In praktische beroepen is de werklast vaak al zwaar door de fysieke aard van het werk. Flexibiliteit kan helpen om de druk te verlichten, vooral in tijden van personeelstekort wanneer het werk nog zwaarder wordt. Zo kunnen werknemers beter en ook blijven presteren.

3. De OEPS-methode voor betere communicatie

De OEPS-methode kan de communicatie tussen collega’s verbeteren, omdat het vertrekt vanuit het idee dat onze gedachten vaak de leiding nemen in onze interacties met mensen, maar door juist even stil te staan bij: wat denk ik? Wat voel ik? Wat ervaart de ander?, ga je meer verbindend communiceren dan wanneer je alleen vanuit je eigen perspectief reageert. Zo voorkom je makkelijker misverstanden en conflicten die uit de hand lopen.

  • Observatie: wat zie ik feitelijk zonder eigen overdrijvingen of interpretaties?
  • Effect: welk gevoel geeft het mij?
  • Pauze: contact maken en checken of de ander je gedachtegang volgt.
  • Suggestie: voorstellen om een situatie de volgende keer anders aan te pakken.

Julien Oomen, facilitator en coach bij NewBees INC., gebruikt deze methode in zijn diversiteit- en inclusietrainingen. Lees hier meer over zijn aanpak!

4. Mentorship en ondersteuning voor nieuwe medewerkers

Mentorschapsprogramma’s helpen nieuwe werknemers zich sneller thuis te voelen en de steun te krijgen die ze nodig hebben. Door een netwerk van ondersteuning op te zetten, zorgt een bedrijf ervoor dat alle medewerkers de kans krijgen om te groeien en succesvol te zijn in hun functie. Zo’n mentor toont oprechte interesse in de groei en ontwikkeling van de mentee, want anders voelt de mentee zich niet gesteund en heeft het mentorschap weinig effect.

Mentoren spelen ook een belangrijke rol in het overbruggen van de kloof tussen leidinggevenden en medewerkers. Ze fungeren als een aanspreekpunt voor zowel praktische als persoonlijke vragen, waardoor een betere verbinding en begrip ontstaat binnen het team.

5. Open hiring om het personeelstekort tegen te gaan

Een inclusief wervingsbeleid betekent dat je actief mensen met allerlei achtergronden werft en obstakels in het sollicitatieproces weghaalt. Een mogelijke aanpak is open hiring. Bij Open Hiring wordt iedereen die solliciteert aangenomen, zonder sollicitatiegesprekken of achtergrondcontroles. Zo verdwijnen lange sollicitatieprocedures, vooroordelen en krijgen meer mensen een eerlijke kans om aan het werk te gaan. 

Open Hiring werkt vooral goed voor praktische beroepen, omdat vaardigheden makkelijk on the job kunnen worden aangeleerd of mensen deze skills al bezitten. Natuurlijk geldt dit niet voor beroepen zoals arts, waar gespecialiseerde kennis en opleiding nodig is.

NewBees INC. biedt regelmatig trainingen, workshops en op maat gemaakte begeleiding aan voor organisaties in praktische beroepen, zoals de zorgsector en facilitaire diensten. Benieuwd hoe we Vebego Cleaning Services hebben geholpen om hun werkvloer inclusiever en veiliger te maken? Lees dan ons gesprek met teamleider Sezgin Gungor!

Scroll naar boven