“Durf je ook om ongelijke gevallen ongelijk te behandelen?”

Joy Bindraban, presentatiemeester, dialoogbegeleider en Deep Dive-trainer bij NewBees INC. over hoe hij inclusiezaadjes plant tijdens trainingen

Joy Bindraban is een ervaren presentator, publieke spreker en dialoogbegeleider. Hij gebruikt verschillende vaardigheden om een goed gesprek te voeren: oprechte nieuwsgierigheid, een onbevooroordeelde houding, humor en een zekere mate van culturele intelligentie. Hij benut ook het momentum tijdens het gesprek, gaat actief op zoek naar wie de ander is en houdt altijd vast aan de meerwaarde van iedere ontmoeting.

Wat is jouw insteek voor trainingen bij NewBees INC.?

Ik geef trainingen bij NewBees INC. zoals de Deep Dive. Wat ik vooral belangrijk vind bij deze trainingen, is dat ze plaatsvinden bij verschillende instanties zoals de overheid, onderwijsinstellingen en grote bedrijven die nadenken over hoe ze diversiteit, inclusie en gelijkheid kunnen bevorderen. Mijn doel is altijd om deelnemers een bepaalde ervaring mee te geven. Vaak begin ik met het openen van de ogen en harten van de deelnemers, in de hoop dat ze geïnspireerd raken om actief aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie. Bij elke training probeer ik inclusiezaadjes te planten, in de hoop dat mensen zo enthousiast worden dat ze erover gaan praten en anderen nieuwsgierig maken naar het thema. En hoewel we in Nederland diversiteit, inclusie en gelijkheid vaak als containerbegrippen neerzetten, probeer ik door diep in te gaan op de materie mensen te laten ervaren dat er nog veel te ontdekken valt en dat ze anderen kunnen inspireren.

Mijn doel is om deelnemers tijdens de trainingen te laten ervaren dat er aspecten zijn die ze nog niet hadden gezien, of dat ik ze vanuit een ander perspectief laat kijken. Zo kunnen ze zelf aan de slag gaan en hun collega’s en medewerkers inspireren.

Kan je een voorbeeld geven van zo’n inclusiezaadje die in je trainingen voor NewBees INC. aanhaalt?

Ik deel altijd twee belangrijke punten mee: ten eerste, zoek eens het gesprek op met iemand die anders is dan jij, iemand die je normaal gesproken misschien zou voorbijgaan op netwerkbijeenkomsten of borrels. Stap over die drempel heen en zie hoe een hele nieuwe wereld voor je opengaat.

Ik ben niet tegen positieve discriminatie, maar het moet wel strategisch ingezet worden.

En ten tweede, wanneer ik voel dat de sfeer veilig genoeg is, vraag ik: Durf je ook om ongelijke gevallen ongelijk te behandelen? Dit zet mensen aan het denken over wat dit eigenlijk betekent. We zijn vaak geneigd om gelijke gevallen gelijk te behandelen. Maar eerst moet je ontdekken wat dit geval anders maakt dan andere situaties. Ongelijke gevallen moet je eerst signaleren. En vanaf het moment dat je ontdekt dat een situatie ongelijk is, hoe bereid ben je als beleidsmaker of als manager deze persoon of situatie anders te behandelen? Denk hierbij aan voorkeursbehandeling. Ik ben niet tegen positieve discriminatie, maar het moet wel strategisch en beleidsmatig ingezet worden. Durf jij ook om ongelijke gevallen ongelijk te behandelen? Deze vraag haalt mensen uit hun comfortzone, wat een goede manier is om het gesprek over diversiteit en inclusie op gang te brengen.

Ik hoop dat iedereen na zo’n diepgaande discussie met een concreet actiepunt vertrekt en zich verder ontwikkelt als ongeacht hun rol in de organisatie. Dat is uiteindelijk waar we het voor doen: mensen de leiderschapsvaardigheden meegeven om actief aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie. Als mensen zeggen dat ze geïnspireerd zijn geraakt of dat ze aan het denken zijn gezet, dan beschouw ik dat als een succesvolle sessie. Dat betekent dat we goed op weg zijn om samen positieve verandering op de werkvloer teweeg te brengen.

Je bent ook vitality en personality coach. Is dit iets dat je meeneemt in trainingen bij NewBees INC.? Want dit is ook wel iets waar werknemers en werkgevers mee worstelen: hoe blijf je jezelf en behoud je je energie?

Als gecertificeerd vitaliteitscoach zijn vitaliteit en diversiteit belangrijke kernwaarden voor mij. Ik heb lange tijd mensen gecoacht op gebieden als gezonde voeding, beweging en stressmanagement. Hoewel ik nu minder direct mensen train in vitaliteit, integreer ik het wel waar mogelijk binnen het thema inclusiviteit. We weten allemaal dat er een direct verband is tussen een inclusieve werkomgeving en de productiviteit op de werkvloer, zoals talloze studies aantonen.

In mijn trainingen benadruk ik vaak: “Een tevreden koe geeft meer melk.” Hiermee bedoel ik dat wanneer werknemers zich gezien en gehoord voelen op de werkplek, dit de arbeidsproductiviteit ten goede komt. Een veilige werkomgeving vergroot ook de mentale vitaliteit. Volgens mij ligt hier de winst. Als dit niet wordt gestimuleerd, leidt dit tot negatieve gevolgen zoals verhoogd arbeidsverzuim en verminderde betrokkenheid bij de werkplek.

Ik geloof dat vitaliteit en inclusiviteit hand in hand gaan en bijdragen aan een verhoogde productiviteit op de werkvloer. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe deze elementen elkaar beïnvloeden en hoe ze kunnen worden geoptimaliseerd. Vaak wordt de mens achter de cijfers en arbeidsprestaties vergeten. Maar human capital is meer dan alleen arbeid; het gaat ook om (mentale) vitaliteit, zichtbaarheid en normen en waarden. Investeren in het welzijn van werknemers is de grondslag voor het succes van een organisatie.

NewBees INC. zoekt steeds naar praktische oplossingen om organisaties diverser en inclusiever te maken. Wil je graag meer weten over ons aanbod voor meer diverse en inclusieve organisaties? Neem gerust contact met ons op!

Scroll naar boven