“Een bedrijf is een verlengstuk van de mensen erachter en omgekeerd”

Joy Bindraban, presentatiemeester, dialoogbegeleider en Deep Dive-trainer bij NewBees INC. over hoe je (klant)relaties begint en behoudt.

Joy Bindraban is een ervaren presentator, publieke spreker en dialoogbegeleider en natuurlijk facilitator bij NewBees INC. Hij geeft trainingen aan bedrijven in hoe ze diverser en inclusiever communiceren naar klanten toe. Verder weet Joy partijen met elkaar te verbinden om samen impact te maken.

Kan je een concreet voorbeeld geven van hoe je gesprekken voert in contact met klanten? Is er dan een bepaalde vraag die je eerst stelt?

Ik ga er altijd van uit dat klanten en partners specifieke wensen en behoeften hebben. Voor elk intakegesprek bereid ik me grondig voor, altijd met het model van de six human needs (zes menselijke behoeften) als uitgangspunt. Dit model toont dat iedereen behoefte heeft aan zaken als zekerheid of, aan de andere kant, aan onzekerheid en avontuur. Sommigen zoeken variatie en afwisseling, terwijl anderen liefde of verbondenheid belangrijk vinden. Weer anderen streven naar groei of willen zich graag onderscheiden van de massa. Tijdens een gesprek raak ik aan deze zes menselijke behoeften, maar zonder dat het gesprek een afvinklijstje wordt. Het is eerder een ontdekkingstocht naar wat iemand uniek maakt en waar zijn of haar verlangens liggen. Wat maakt deze persoon bijzonder? Waar kijkt deze persoon naar uit en wat niet?

Als we kijken naar organisaties, dan is dit een plek waar mensen met elkaar samenwerken. Een bedrijf is namelijk een verlengstuk van de mensen erachter. Daar zit ook uiteindelijk een human need van de organisatie. Daarbij is elke organisatie uiteindelijk een verzameling van personen met dezelfde drijfveren onder de missie van het bedrijf. Het is belangrijk om die persoonlijke behoeften eerst te bevragen om te kijken naar hoe de individuele behoeften aansluiten op de behoeften van de organisatie?

Wat kunnen organisaties doen om actiever aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie?

Ik kom in veel bedrijven, en het valt me op dat er aandacht is voor diversiteit, vaak in de vorm van een diversiteitsafdeling of een Diversity Officer. Dit is zeker een positieve ontwikkeling, want het onderstreept het belang van diversiteit en inclusie binnen organisaties. Zo werkt een van onze klanten met een persoon die zich fulltime inzet voor diversiteit en hier ook een aanjagende functie in neemt. Het gaat vooral om het samen teweegbrengen van olievlekwerking binnen een afdeling of binnen een organisatie.

Bijvoorbeeld, via mijn werk voor Critical Mass ben ik betrokken bij een project in Den Haag om stagediscriminatie tegenover mbo- en hbo-studenten aan te pakken. Dit initiatief onderscheidt zich doordat het studenten, stagebegeleiders, stagebedrijven en het meldpunt voor discriminatie samenbrengt. Deze samenwerking inspireert en motiveert iedereen om actief bij te dragen en alert te blijven op wat beter kan. Het succes van dit project in Den Haag heeft geleid tot plannen om de aanpak landelijk uit te rollen. En heeft inmiddels ook de aandacht van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR).

Dit voorbeeld illustreert het belang van samenwerking tussen verschillende partijen. Dit geldt niet alleen in het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven. Voor kleinere D&I-ondernemingen biedt dit kansen om hun inclusie te vergroten door zich meer te richten tot hun klanten en te bevragen: wat maakt dat die klant juist voor jou heeft gekozen? Je klant komt ook met een netwerk, en daarom is het belangrijk om te kijken hoe je diversiteit in hun netwerk kunt benutten, maar dat ook hun verhaal een plek krijgt hierin.

NewBees INC. zoekt steeds naar praktische oplossingen om organisaties diverser en inclusiever te maken. Wil je graag meer weten over ons aanbod voor meer diverse en inclusieve organisaties? Neem gerust contact met ons op!

Scroll naar boven