Freelancers op de werkvloer: 4 sleutels tot een gelijkwaardige samenwerking

In 2022 telde Nederland bijna 1,7 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), zowel als hoofdbaan als in bijverdienste (CBS, 2022). Dat maakt het ook steeds belangrijker dat organisaties (en zeker ook freelancers) bijdragen aan een sociaal veilige en gelijkwaardige werkomgeving. NewBees INC. werkt met veel freelancers tot over landsgrenzen heen. Maar hoe draag je zorg voor je freelancemedewerkers? Hoe bouw je samen een omgeving waarin freelancers zich gewaardeerd, betrokken en gelijkwaardig behandeld voelen? En hoe je freelancers aanspreekt om bij te dragen?

1. Het ‘part of the team’-gevoel maakt of kraakt een samenwerking

Hoe zorg je ervoor dat freelancers zich als volwaardig en participerend collega voelen? Dat kan gaan van freelancers uitnodigen op bijeenkomsten en evenementen, toevoegen tot de WhatsApp-groepen en interne mailings (mits toestemming uiteraard).

Wat hier heel belangrijk is, is toegang. Elodie is sinds enkele maanden freelancer bij NewBees INC. en zij kreeg in haar eerste week een new-bees.org-mailadres, toegang tot alle platformen en communicatiekanalen, en rechtstreekse lijn tot de CEO en het management. Ook zijn er wekelijkse check-ins gepland om te zien hoe het met het team gaat. “Ik kreeg meteen een kennismakingssessie met het hele team, en het werd me ook duidelijk wie ik voor welke informatie en ondersteuning kan aanspreken.”

2. Een duidelijke samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen

Staat alles op papier? Als freelancer en opdrachtgever ben je in een positie waar de een of de ander plots het werk stop kan zetten, maar met een overeenkomst bied je een zekerheid dat je als opdrachtgever niet ineens zonder ondersteuning zit en je als freelancer binnen een zekere periode aan de slag kan blijven. In zo’n samenwerkingsovereenkomst zet je alle voorwaarden, de periode van de samenwerking en wat het takenpakket inhoudt.

3. Met (online) trainingen en opleidingen is iedereen gediend

Er zijn voor freelancers misschien geen doorgroeimogelijkheden, maar wel opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Meerdere onderzoeken tonen aan dat werknemers persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden om tevreden te zijn/blijven over hun job, en dat zal voor freelancers niet veel anders zijn. 

Aangezien de opdrachtgever geniet van de talenten en skills van de freelancer, zou het redelijk zijn dat zij investeren in opleidingen om dat talent nog meer aan te scherpen. Door te investeren in de opleiding van de freelancer, kunnen opdrachtgevers ervoor zorgen dat ze toegang hebben tot de beste expertise. En als opdrachtgevers investeren in de opleiding van freelancers, kan dit leiden tot een meer langdurige en vruchtbare samenwerking. Freelancers voelen zich gewaardeerd en gesteund, wat hun motivatie en betrokkenheid bij toekomstige projecten kan vergroten.

Elodie, freelance communicatiespecialist bij NewBees INC.: “Via NewBees INC. kan ik een gratis training Mailchimp volgen, omdat dat programma me iets minder ligt en ik het wel nodig heb om de nieuwsbrieven naar de lezers te sturen.”

4. Je gaat samen waken voor een veilige werkvloer

Aan de opdrachtgever is het de taak om de gedragsregels, waarden en normen van de organisatie te bespreken met freelancers. Tegelijkertijd is het aan freelancers om actief bij te dragen aan waar de organisatie voor staat, door rekening te houden met de organisatiecultuur en door hun expertise in te zetten om de doelen van de organisatie te ondersteunen.

Scroll naar boven