“Het is niet alleen de woordkeuze die telt, maar ook de betekenis die de taal draagt”

Nadia Schoenzwytt, communicatiemanager bij NewBees Participatie & Inburgering, over 5 onmisbare onderdelen voor jouw inclusieve communicatiestrategie.

Inclusieve communicatie gaat verder dan alleen taalgebruik. Wat laat je zien? Welke boodschap breng je over en hoe wordt dit ontvangen? In een gesprek met Nadia Schoenzwytt, communicatiemanager bij NewBees Participatie & Inburgering, komen vijf praktische tips naar boven om jouw communicatiestrategieën inclusiever en toegankelijker te maken. “Representatie in communicatie moet inclusief zijn, of het nu gaat om beelden, woorden, of andere vormen. Het is niet alleen de woordkeuze die telt, maar ook de betekenis die de taal draagt.”

1. Zorg dat taal aansluit bij je doelgroep

Communicatie moet altijd aansluiten bij het begripsniveau van de ontvanger. Nadia geeft aan dat je voor nieuwkomers of mensen die de taal minder goed beheersen, duidelijke en eenvoudige taal gebruikt. “Dit betekent korte zinnen, geen complex jargon en onnodige afkortingen. Ga zeker niet vanuit een vanzelfsprekendheid schrijven, want sommige uitdrukkingen en afkortingen kennen zelfs de grootste taalkenners niet. Let zeker op de manier waarop je woorden gebruikt, welke woorden je gebruikt. En vermijd uitdrukkingen, afkortingen en jargon. We gebruiken bijvoorbeeld vaak ‘o.a.’ als afkorting voor ‘onder andere’, zonder te beseffen dat veel mensen mogelijk niet weten wat het betekent.”

2. Doe aan visuele inclusie

Nadia gebruikt geen stereotiepe figuren in haar video’s, maar heeft een creatieve manier om inclusiviteit te tonen. “Ik ben bezig met een welkomstvideo voor nieuwkomers bij NewBees. Hierin wil ik laten zien wie we zijn en wat hun bijdrage zal zijn. Veel inburgeringsvideo’s proberen inclusief te zijn door diverse poppetjes te tonen: verschillende huidskleuren, vrouwen met hoofddoeken, maar het is onmogelijk om iedereen in één video te vangen, daarom kies ik ervoor om geen menselijke poppetjes te gebruiken, maar bijvoorbeeld, bijen als animatiefiguur. Deze hebben geen zichtbaar geslacht of specifieke huidskleur, wel hebben ze verschillende kleuren om diversiteit te brengen. Dit is mijn manier om inclusiviteit te tonen

3. Kies zorgvuldig de terminologie

De woorden die we kiezen kunnen een impact hebben op hoe we de wereld zien. Nadia zet zich in om termen te gebruiken die zo inclusief mogelijk zijn om stereotypes en stigma’s te vermijden. “Ik blijf weg van woorden die een hiërarchisch onderscheid maken, zoals ‘hoog’, ‘laag’, ‘minder’, ‘mindervalide’ of ‘minderheden’ en termen die opleidingsniveau aanduiden. Het is een uitdaging om met iedereen rekening te houden. Daarom gebruik ik altijd de meest inclusieve termen.”

4. Voortdurend leren en vragen stellen brengt je verder

Een van de belangrijkste onderdelen van inclusieve communicatie is het leerproces. Je gaat fouten maken, dat doen we allemaal, maar alleen als je bereid bent om te leren kan je stappen maken. “Je kan je communicatiestrategieën continu verbeteren door actief om feedback te vragen en echt te luisteren naar de mensen die je probeert te bereiken. Vraag bijvoorbeeld aan de ontvangers van je boodschap of ze er zich wel of niet in konden herkennen.”

5. Gebruik genderinclusieve taal

Het eerste wat Nadia steeds opvalt, is hoe sterk onze taal gegenderd is; dat wil zeggen dat de mannelijke vorm van woorden vaak als norm wordt gezien. “Ik struikel nog regelmatig over het gebruik van het bezittelijk voornaamwoord ‘zijn’. Wanneer dit gebeurt, vervang ik het door de inclusieve vorm ‘zijn/haar/hun’. Dit is echt de eerste stap in genderinclusieve taal.”

Je leest in deze blog meer over genderbewust taalgebruik.

Wil je meer weten over onze praktische oplossingen voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer? Hier vind je meer informatie ons hele aanbod.

Scroll naar boven