“Ik zet mensen altijd in een open kring, nooit aan tafels, zodat er geen fysieke barrières zijn”

Julien Oomen, unconscious bias trainer, coach en muzikant over de OEPS-methode en diversiteit- en inclusietrainingen met NewBees INC.

Julien Oomen is een unconscious bias trainer, coach en muzikant. Naast de trainingen die hij faciliteert met NewBees INC, is muziek een groot deel van zijn leven. “Mijn persoonlijkheid en creativiteit spelen zeker een rol in hoe gesprekken verlopen, maar ik richt me op het faciliteren van het proces zonder muziek of andere kunstvormen in te brengen. Bij het faciliteren van een training of cirkel komt al veel kijken en idealiter ligt de nadruk tijdens een sessie op de input van de deelnemers zelf.”

Wat is jouw insteek voor trainingen bij NewBees INC.?

Bij NewBees INC. vertrekken we vanuit een VR-experience (Deep Dive) als gespreksopener, gevolgd door een vertaalslag naar de eigen werkvloer. Na een intermezzo richten we ons op inclusief leiderschap, gebaseerd op zes competenties van een inclusieve leider.

Tijdens de Deep Dive probeer ik altijd een beeld te krijgen van wat mensen verstaan onder een inclusieve of diverse werkvloer. Op de meeste plekken zijn dit bekende termen, maar soms weten mensen nog niet precies wat ze betekenen. Vervolgens duiken we in de VR-ervaring, waarbij ik altijd een trigger warning geef. Virtual Reality is een intense ervaring en kan emoties oproepen, vooral als je iets soortgelijks hebt meegemaakt. Daarna gaan we hierover in gesprek en maken we de brug naar de eigen werkvloer. We bespreken wat daar speelt en creëren een veilige sfeer waarin mensen ervaringen durven te delen.

De kernboodschap is dat iedereen een rol kan spelen als inclusieve leider.

Een kleine toevoeging van mij is dat ik mensen vraag om in groepjes van drie uiteen te gaan en te bespreken wanneer ze voor het laatst een ongepaste opmerking hebben gehoord en hoe ze daarop hebben gereageerd. Dit kan zowel op het werk als in de privésfeer zijn, zodat mensen niet meteen alles hoeven bloot te geven aan collega’s. Dit helpt om de drempel te verlagen en opent de deur naar verdere discussie over de belangrijkste kwesties binnen het team.

Ik zet mensen altijd in een open kring, nooit aan tafels, zodat er geen fysieke barrières zijn. Als de groepjes terugkomen in de kring, vraag ik om reacties en noteren we alvast een actieagenda. Dit is een lijstje van aandachtspunten voor de eigen werkvloer, zodat we concrete stappen kunnen nemen.

Na een pauze starten we met het stuk over inclusief leiderschap. De kernboodschap is dat iedereen een rol kan spelen als inclusieve leider, ongeacht je positie. Het gaat om je eigen bijdrage en eigenaarschap, zowel in je persoonlijk leven als op de werkvloer. Door je eigen inclusief leiderschap kun je bijdragen aan een veiligere werkomgeving, zowel voor jezelf als voor anderen.

Kan je een concreet voorbeeld geven van hoe je gesprekken faciliteert?

Ik heb interventies uitgevoerd bij VEBEGO, een organisatie die onder andere de NS-treinen schoonmaakt. Om een voorbeeld te geven van een situatie: uit een videocall met de teamleider en regiomanager bleek dat er communicatieproblemen waren tussen medewerkers die er al tientallen jaren  werken en recentere uitzendkrachten, wat soms tot wrijving leidde. Tijdens een eerste videocall heb ik deze problemen hardop samengevat en een voorstel gedaan voor de eerste twee van de drie sessies die we zouden houden, waarbij ik de laatste sessie open wil laten voor verdere evaluatie en aanpassing.

Tijdens de eerste sessie van 90 minuten werk je direct met de mensen die het werk doen. Het doel is om te ontdekken of de observaties van de teamleider en regiomanager overeenkomen met wat de groep zelf ervaart. Deze sessie draait om kennismaken en een veilige sfeer creëren. We beginnen met een Workshop Samen Inclusief, waarin ik een diversiteitscirkel introduceer, gebaseerd op de diversiteitskaarten van Marten Bos. Deze methode zorgt ervoor dat niemand verplicht is iets te delen, maar het wel mag. Mensen voelen zich op hun gemak en durven meestal meer van zichzelf te laten zien.

Na deze oefening splits ik de groep in kleinere groepjes om twee vragen te beantwoorden:

  1. Wat heb ik nodig van mijn collega’s?
  2. Wat kan ik zelf doen om een goede collega te zijn?

Deze vragen helpen om de basisbehoeften en eigen bijdragen te verkennen. Aan het einde van de sessie houden we een complimentenronde, wat helpt om elkaar te erkennen en waarderen.

In de tweede sessie focus ik op geweldloze communicatie, maar in een vereenvoudigde vorm, zodat we snel kunnen oefenen. Daarvoor gebruik ik de OEPS-methode:

  • Observatie: wat zie ik feitelijk zonder eigen overdrijvingen of interpretaties?
  • Effect: welk gevoel geeft het mij?
  • Pauze: contact maken en checken of de ander je gedachtegang volgt.
  • Suggestie: voorstellen om een situatie de volgende keer anders aan te pakken.

Tijdens de oefeningen bleek het voor de groep lastig om gevoelens duidelijk te benoemen, maar wanneer dit wel lukte, kwam de boodschap veel beter over. Mensen herkenden zich ook in elkaars gevoelens.

Is er een tip als die je kan meegeven over hoe je inclusievere gesprekken voert?

Praat erover. Als je de keuze hebt om iets wel of niet te bespreken, geef jezelf dan een duwtje en doe het wel. Heb je ook maar enige bereidheid, wees dan degene die het hardop zegt. Heb je zelf een keer een blunder gemaakt, wees dan het voorbeeld van hoe je dat bespreekbaar maakt. Heb je grote onbewuste vooroordelen gehad over iemand die langskwam, zeg het gewoon en laat zien dat je erover kunt praten zonder dat het een complex onderwerp is dat je moet verbergen. Verbinding maken door te praten is stap één naar een diversere en inclusievere werkvloer.

NewBees INC. zoekt steeds naar praktische oplossingen om organisaties diverser en inclusiever te maken. Wil je graag meer weten over ons aanbod voor meer diverse en inclusieve organisaties? Neem gerust contact met ons op!

Scroll naar boven