“Met hard skills heb je de baan, maar met soft skills behoud je die baan”

Babah Tarawally, moderator, schrijver en Deep Dive trainer bij INC. over het antiracistisch perspectief, empowerment op de werkvloer en positieve inclusie

Babah Tarawally is moderator, spreker, schrijver en facilitator bij NewBees INC. Hij zet zijn eigen vluchtverleden in om mensen aan te zetten om open te staan voor het verhaal van een ander? Dit zet hij verder in zijn trainingen met NewBees INC.

In de training gaan we als volgt te werk: mensen krijgen scenario’s te zien via virtual reality en kunnen gaandeweg keuzes maken. Deelnemers worden uitgedaagd om hun gevoelens te uiten over wat er gebeurt. Ze mogen boos zijn, ze mogen heel erg in actie willen komen. Alles mag. Tijdens de gesprekken begeleid ik ze door deze emoties: waarom wil of kon je geen actie ondernemen? Waarom werd je boos, verdrietig, of voelde je niets? Vervolgens is het doel van dit gesprek om concrete acties vast te leggen over hoe ze als team hiermee willen omgaan, zodat de verantwoordelijkheid niet bij één persoon ligt.

Het is deze week de internationale dag tegen racisme. Hoe ga je om met het thema ‘racisme’ in gesprekken op de werkvloer, maar ook in zo’n Deep Dive training?

Racisme is een complex en gevoelig thema, dat bij mensen defensieve reacties kan oproepen, alsof zij direct als daders worden gezien. Mijn idee is om iedereen vanuit een antiracistisch perspectief te benaderen. Dat wil zeggen dat ik ervan uitga dat iedereen onschuldig is van racisme tot het tegendeel bewezen is. De vraag die ik stel is: hoe kun je als antiracist bijdragen aan het bestrijden van onrecht, vooroordelen en stereotypen?

De uitdaging van racisme ligt vaak in het gebrek aan bewijs, waardoor vooral zwarte mensen of jongeren zich eenzaam voelen in hun strijd binnen bedrijven en organisaties; dit wordt het omstandereffect genoemd. Het gaat erom een omgeving te creëren waarin mensen als bondgenoot durven op te treden tegen racisme. Het is een oproep tot actie, niet alleen om racisme te herkennen wanneer het zich voordoet, maar ook om proactief deel te nemen aan de strijd ertegen, door steun te bieden aan degenen die het ervaren. Dit perspectief kantelt het narratief van beschuldiging naar empowerment, waarbij de nadruk ligt op wat we samen kunnen doen en niet wat we elkaar aan doen.

Zijn er bepaalde manieren waarop organisaties nieuwkomers of gevluchte mensen kunnen aantrekken?

Ik verbind hoogopgeleide vluchtelingen met bedrijven en richt me daarbij op het ontwikkelen van hun soft skills. Hoewel hard skills belangrijk zijn om een baan te krijgen, zijn het de soft skills die vaak bepalen of iemand die baan ook op lange termijn kan behouden. Dit is zelfs belangrijker dan de hard skills zelf. Deze gevluchte mensen hebben vaak een indrukwekkend academisch parcours achter de rug, als ingenieurs of in andere hooggeschoolde disciplines. De uitdaging voor bedrijven ligt echter in het behouden van deze talenten.

De NewBees-groep heeft twee takken.
NewBees Participatie en Inburgering helpt nieuwkomers wegwijs te maken van de Nederlandse arbeidsmarkt en adviseert organisaties om diverser en inclusiever te worden.
NewBees INC. bevordert met praktische oplossingen meer inclusie en diversiteit op de werkvloer voor iedereen.

Dit vraagt om een begrip van de culturele nuances, iets wat ik hen leer met praktische methodes. Ik coach hen over sollicitatieprocessen, lichaamstaal, oogcontact, aandacht verdelen, en het vertellen van hun verhaal. Nog een hele belangrijke is dat mensen leren ‘nee’ te zeggen, iets wat veel mensen met een buitenlandse achtergrond lastig vinden. Het gevolg is dat ze zich overladen met werk, hun werk niet meer optimaal kunnen doen en uiteindelijk als ‘niet geschikt’ worden bestempeld. Ze houden niet vol omdat ze te veel werk op zich nemen, maar niet door het werk zelf.

Ik adviseer bedrijven om nieuwkomers een korte cursus in soft skills aan te bieden, wat niet alleen helpt bij hun professionele ontwikkeling maar ook bij het smeden van banden met collega’s. De integratie in de bedrijfscultuur en -tradities, zoals de typisch Nederlandse lunchgewoontes van boterhammen met kaas (lacht), bepaalt hoe mensen deel uitmaken van het team. Door deze vaardigheden aan te leren, merk ik dat de omgang met Nederlandse collega’s soepeler verloopt.

Is er nog een laatste tip die je graag wil meegeven aan organisaties of mensen binnen organisaties om diverser en inclusiever te zijn?

We hebben het altijd over diversiteit en inclusie, maar de nadruk moet veel meer liggen op inclusie. Dit vraagt dat we ons richten op wat iemand energie geeft en op waar ze goed in zijn, en daar hebben we het soms moeilijk mee. We hebben vaker de neiging om aandacht te besteden aan wat iemand niet kan, maar daarmee creëer je juist meer frictie. Als organisaties zouden focussen op de capaciteiten en hoe ze mensen daarin kunnen begeleiden, dan komen die andere skills vanzelf. Door hun sterke punten te benadrukken, krijgen mensen meer zelfvertrouwen, wat hen dan weer meer geneigd maakt om te leren en zich open te stellen voor vaardigheden waar ze minder sterk in zijn.

Ben je benieuwd hoe NewBees INC. met o.a. Babah het omstanderseffect introduceert en aanzet in onze programma’s? Neem contact met ons op!

Scroll naar boven