Met menselijke maat: het Israël-Palestina conflict op de werkvloer

Het Israël-Palestina conflict is een complex en emotioneel beladen onderwerp dat ook binnen de muren van NewBees – en andere Nederlandse bedrijven – resoneert. Dorien Marres, operationeel directeur bij NewBees, vertelt hoe NewBees dit conflict ruimte geeft op de werkvloer.

Het gaat vooral over inlevingsvermogen, empathie, mildheid en communicatie. Een recente groepsapp van alle NewBees-collega’s toont een mensgerichte aanpak: een blijk van medeleven naar alle collega’s en een oproep tot zorgen voor elkaar.

Dit bericht illustreert de rode draad die wij willen uitdragen. Dorien benadrukt: “Als politieke tegenstellingen verharden, moet je als organisatie investeren in verbinden en verzachten.” Maar de grootste uitdaging is de juiste balans vinden tussen ruimte geven aan persoonlijke gevoelens en standpunten en een veilige werksfeer mogelijk maken voor iedereen. We erkennen dat iedereen een eigen narratief heeft. Soms is het lastig voor collega’s om geconfronteerd te worden met beelden of verhalen die daarmee botsen. Dit gaat niet alleen over wat op de werkvloer gebeurt en wordt uitgewisseld, maar ook over de interacties buiten de werkuren, op sociale media, noem maar op.

Dorien ziet dat sommige collega’s sterke politieke overtuigingen hebben en zich expliciet uiten vanuit hun eigen kijk op het conflict. Er zijn ook collega’s die geen directe link met het gebied hebben of zich misschien minder persoonlijk geraakt voelen door dit conflict, die wat meer in een ‘tussenruimte’ staan.

Als mensen bang zijn om te delen hoe ze zich voelen,
wordt het lastig om hen te helpen.

Los van dat we in Nederland, ook op de werkvloer, vrijheid van meningsuiting hebben, gelooft Dorien dat het goed is als mensen zich ontspannen kunnen uiten en zichzelf mogen zijn, natuurlijk met respect en begrip voor de mensen om hen heen. Opgelegde regels over wat je wel of niet mag zeggen, kunnen mensen onzeker en angstig maken. Emoties en herinneringen die soms al generaties lang spelen verdwijnen niet zomaar met beleid of regels. Als mensen niet durven delen hoe ze zich echt voelen, wordt het lastig voor de managers en collega’s om elkaar te helpen en ondersteunen. NewBees probeert als werkgever naast de medewerkers te staan zonder te oordelen. Dat wil niet zeggen dat we geen standpunt hebben, maar we luisteren en begrijpen liever, zonder in een inhoudelijk debat te belanden over persoonlijke standpunten.

Wij vragen collega’s om, ongeacht hun standpunt over het conflict, met elkaar in contact te blijven vanuit collegialiteit, menselijkheid en mildheid en begrip te hebben voor de emoties en pijn die dit bij velen oproept. NewBees probeert door proactief in contact te blijven met die collega’s die direct geraakt zijn, een werkomgeving te creëren waar ze zich in deze heftige en verdrietige periode veilig voelen. Het is elke dag weer zoeken naar de juiste balans, maar tot nu toe gaat het over het algemeen goed. Zo vertelde een direct betrokken collega dat ze graag naar kantoor komt, omdat ze zich daar veilig voelt. 

Bij NewBees zien we het als onze taak om persoonlijke meningen en overtuigingen te managen zonder ze te negeren of te veroordelen. Onze managers en teamleiders staan altijd klaar om een luisterend oor te bieden en durven zich ook kwetsbaar op te stellen. We betrekken en luisteren ook naar de informele leiders binnen onze organisatie waar andere medewerkers graag te rade gaan. Het gaat erom samen te bouwen aan ons eigen NewBees-narratief, een verhaal dat we allemaal uitdragen en dat een stevige basis legt voor een werkomgeving waar iedereen zich zo goed mogelijk ondersteund en veilig voelt – en dat geldt niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor onze partners en klanten.

Scroll naar boven