Metaverse op de werkvloer: hoe virtual reality kan bijdragen aan diversiteit en inclusie

De metaverse in een notendop

De metaverse, of virtuele wereld, kan meer sociale verbinding, samenwerking, inlevingsvermogen, inzichten en flexibiliteit op de werkvloer stimuleren. AI-assistenten en VR-tools bieden daarnaast ook nieuwe mogelijkheden binnen onboarding, werving en selectie en taakgerichte processen. In dit blog verkennen we 4 manieren waarop de metaverse bijdraagt aan meer diversiteit en inclusie op de werkvloer

1. Gedeelde ervaringen en communicatie

Bij NewBees INC. zetten we in op virtual reality om inzicht te krijgen in de impact van gedrag, inzicht in andere perspectieven en belevingswerelden. Mensen gaan vanuit gedeelde ervaringen zich meer openstellen voor wat de ander ervaart binnen de organisatie.

Daarnaast kunnen collega’s via de metaverse samenwerken vanuit verschillende locaties, alsof ze in dezelfde ruimte zitten. Wat maakt dit anders dan de gewoonlijke videoconferenties via ZOOM of Teams? In een virtuele wereld kun je werken met persona’s en avatars waardoor de interactie verder gaat dan eerste indrukken en vooroordelen.

2. Inclusieve onboarding en werkervaringen

De metaverse kan onboarding en de verdere werkervaring inclusiever maken door interactieve en speelse kennismaking met andere medewerkers te bieden. Nieuwe medewerkers kunnen de bedrijfscultuur ervaren, virtueel door kantoren ‘lopen’ als ze zich niet op locatie kunnen begeven. Verder kunnen mensen via virtuele ruimtes locatie-onafhankelijk connecties maken met collega’s van over de hele organisatie, en zelfs de hele wereld.

3. Bredere werving- en selectieprocessen

AI-gestuurde tools in de metaverse kunnen helpen om vooroordelen tijdens het wervings- en selectieproces te verminderen. Door een meer gestandaardiseerde en objectieve aanpak kunnen organisaties kandidaten beoordelen op basis van hun vaardigheden, potentieel, attitude en waarden, ongeacht hun locatie of achtergrond. Dit kan voor een meer diverse talentenpool zorgen. Het wervingsproces leunt vaak nog op cv’s en interviews, wat ruimte laat voor onbewuste vooroordelen bij de interviewers en selectieteams. Met metaverse tools kunnen bedrijven eventueel een virtuele beoordelingsruimte voorzien waar kandidaten anoniem deelnemen aan gesimuleerde opdrachten en scenario’s.

4. Interactiviteit stimuleert ontwikkeling en sneller leren

De metaverse helpt mensen sneller te leren en zich te ontwikkelen omdat mensen in een veilige setting kunnen oefenen die losstaat van hun eigen ervaringen op de werkvloer. Dit kan op zijn beurt een positieve impact hebben op de samenwerking tussen collega’s om bijvoorbeeld feedback te geven op basis van gedeelde en virtuele ervaringen. AI-coaches kunnen trainingen ondersteunen, loopbaanadvies in kaart brengen, of zelfs situaties op het werk simuleren, zodat werknemers leren hoe ze hiermee kunnen omgaan.

Organisaties kunnen de metaverse inzetten als tool om de betrokkenheid en ervaringen van werknemers te stimuleren en te visualiseren. Met de bovenstaande tips als leidraad, kun je als manager of bedrijfsleider diversiteit en inclusie gaan aanmoedigen in de werkplek van de toekomst. NewBees INC. organiseert elk kwartaal Deep Dive Demo’s waarin deelnemers via VR-scenario’s op de werkvloer inclusie en uitsluiting kunnen ervaren om hier dan vanuit een gezamenlijk startpunt in gesprek te gaan. Wil je meer weten over onze Deep Dive-sessies? Neem zeker contact op!

Scroll naar boven