Onderzoek in de kijker: Leiderschap in kleur van professor Judi Mesman

In een tijdperk waarin inclusie en diversiteit bovenaan de agenda staan voor veel organisaties, blijft de vraag nog vaak onbeantwoord hoe we effectief leidinggevenden van kleur kunnen ondersteunen en meenemen in onze bedrijfsstructuren. In haar baanbrekend onderzoek ‘Leiderschap in kleur’, onderzocht professor Judi Mesman de ervaringen van mensen van kleur in leiderschapsposities binnen Nederlandse organisaties.

Dit onderzoek is van onschatbare waarde voor het werk dat we met NewBees INC. doen. Het biedt onderbouwing en aanleiding aan het inclusief leiderschapsmodel dat we in workshops, trainingen en intervisies gebruiken.

Mesman’s onderzoek werpt licht op de complexe dynamiek waarmee leidinggevenden van kleur te maken krijgen. Ze benadrukt het belang van niet alleen representatie in aantallen, maar ook de invloed die deze leiders (kunnen) uitoefenen. Het gaat er niet om hen te zien als een ’token’ of uithangbord voor diversiteit en inclusie, maar om hen echte macht en invloed te geven in besluitvormende rollen. 

Annemiek Dresen, CEO van NewBees INC., versterkt het belang van inlevingsvermogen vanuit de top in deze blog: “Het is sowieso belangrijk dat je voeling hebt met de mensen voor wie je beleid maakt. Betrek daarom de mensen die uitsluiting ervaren bij het opstellen van beleid, regels en protocollen. Ga met hen in gesprek over hoe zij willen dat dit eruitziet en neem hen actief mee in het proces. Sterker nog, zet ze op besluitvormende functies.”

Uit de resultaten van het onderzoek van Mesman komt ook deze aanbeveling voor organisaties naar boven: echte verandering in diversiteit en inclusie kan niet bereikt worden door slechts één persoon van kleur in een leidinggevende positie te plaatsen. Voor organisaties met serieuze ambities op dit gebied is het belangrijk om meerdere sleutelposities tegelijk te vullen met mensen uit ondergerepresenteerde groepen. Dit geeft hen niet alleen de ruimte om zelfstandig vacatures voor dergelijke posities te creëren en kandidaten te selecteren, maar zorgt ook dat de verantwoordelijkheid voor diversiteit breed wordt gedeeld binnen de organisatie, in plaats van te rusten op de schouders van een enkele ‘diversiteitsleider’.

Dit rapport is niet alleen een oproep tot actie, maar ook een ondersteunende leidraad voor organisaties die daadwerkelijk verschil willen maken in het veld van inclusief leiderschap. Het is een eerste stap voor iedereen die betrokken is bij het vormgeven van diversiteitsbeleid en het creëren van een gelijkwaardiger en inclusiever leiderschapslandschap. 

Je leest hier het volledige rapport ‘Leiderschap in kleur’ van professor Judi Mesman.

Scroll naar boven