“Organisaties moeten zich ervan bewust zijn dat niet iedereen klaar is om voltijds aan het werk te gaan”

Osama Fanous, voormalig matcher en coördinator bij NewBees, en vandaag teamleider arbeidsparticipatie bij VluchtelingenWerk Nederland.

20 juni is Wereldvluchtelingendag, een belangrijke dag voor managers en werkgevers om stil te staan bij de integratie van nieuwkomers op de werkvloer.  Osama Fanous is Palestijns, groeide op in Syrië en woont nu al ruim zes jaar in Nederland. Osama’s reis is er een van doorzettingsvermogen en vastberadenheid. Voordat Osama naar Nederland kwam, vervulde hij al diverse rollen , zoals docent Engels in Syrië en Arabisch tolk bij de International Organization for Migration (IOM) in Turkije.

In Nederland was Osama onder andere matcher en coördinator bij NewBees Participatie en Inburgering. Nu is hij regionaal teamleider arbeidsparticipatie bij VluchtelingenWerk. In dit gesprek deelt hij zijn ervaringen en inzichten over het werken met gevluchte mensen en nieuwkomers, en biedt waardevolle tips voor werkgevers die een inclusieve werkplek willen creëren.

Hoe beïnvloeden jouw eigen ervaringen je benadering van het werk met vluchtelingen?

Ik deel vaak mijn eigen verhaal, omdat mijn ervaringen in Syrië, Turkije en Nederland me helpen om de behoeften van de deelnemers beter te begrijpen. Ik probeer te zien in welke fase iemand zit van hun inburgeringsproces en bepaal dan de beste manier om hen te begeleiden. Dit kan variëren van advies geven, verhalen delen, helpen met een cv of naar netwerkgesprekken gaan. Het is belangrijk om kleine stappen te nemen die passen bij de persoon, zonder hen direct naar een betaalde baan te duwen als ze daar nog niet klaar voor zijn.

Kan je iets vertellen over jouw rol bij VluchtelingenWerk?

Als teamleider voor arbeidsparticipatie beheer ik landelijke projecten. Ik ben verantwoordelijk voor drie projecten, waaronder het leer-werktraject Assistent Glaszetters, dat mensen met een beperktere kennis van  de Nederlandse taal traint en een certificaat geeft, gevolgd door zes maanden betaald werk. Ik werk ook met gemeenten en bedrijven om werkplekken te creëren voor nieuwkomers. Daarnaast begeleid ik in Amsterdam het Qredits-project, waarbij ik met een team van vrijwilligers mensen help hun bedrijfsplannen op te stellen en financiering te verkrijgen voor hun onderneming.

Wat zijn de grootste uitdagingen die vluchtelingen tegenkomen in de Nederlandse samenleving en op de arbeidsmarkt?

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij de afstand tot de arbeidsmarkt voor vluchtelingen. Dit kan te maken hebben met gezinshereniging, toegang tot huisvesting, psychologische problemen en lichamelijke klachten. Soms is een deelnemer nog niet volledig arbeidsfit. Wanneer ik merk dat iemand worstelt met hun mentale welzijn, verwijs ik hen door naar een psycholoog. Daarnaast beoordeel ik waar zij zich in hun proces bevinden en wat voor soort ondersteuning ze nodig hebben. Of het nu gaat om hulp bij de integratie in een nieuwe woonomgeving, maatschappelijke ondersteuning of begeleiding naar werk, mijn team staat klaar om in te springen. 

Hoe kunnen werkgevers beter worden voorbereid of meer rekening houden met vluchtelingen in dienst te nemen?

Ik werk veel samen met glasbedrijven binnen dat leertraject en zie dat het belangrijk is dat bedrijven open en intercultureel sensitief zijn. Door bijvoorbeeld als werkgever actief te vragen naar culturele voorkeuren om beter voorbereid te zijn op de behoeften van werknemers. Wat heeft een persoon nodig om goed te functioneren op de werkvloer? Bewustzijn en culturele sensitiviteit bij werkgevers zijn écht belangrijk. Wanneer nieuwkomers zich gezien en gehoord voelen, verloopt het inwerkingsproces veel aangenamer en makkelijker.

Welke beleidsmaatregelen zouden volgens jou moeten worden toegepast om nieuwkomers op de arbeidsmarkt beter te begeleiden en hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken?

Bedrijven, werkgevers en gemeenten moeten zich ervan bewust zijn dat niet iedereen klaar is om voltijds aan het werk te gaan. Voor sommige mensen is een kleine activiteit of netwerkgesprek een goede eerste stap. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen of maken ze kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt. Het begeleidingstraject moet worden aangepast aan de individuele behoeften van de deelnemers.

Ook tijdens mijn werk bij NewBees bracht ik dit in de praktijk. Mijn visie was om mensen die klaar zijn voor werk met betaald werk te matchen, en degenen die nog niet klaar zijn eerst kleine stappen te helpen zetten, zoals deelnemen aan sociale activiteiten. Dit helpt hen om kennis te maken met de maatschappij en de arbeidsmarkt op hun eigen tempo.

Wat zijn de belangrijkste elementen waar we rekening mee moeten houden in de begeleiding van gevluchte mensen naar werk?

Een effectieve begeleiding moet rekening houden met de persoonlijke situatie van de deelnemers. Op 17 mei 2018 kreeg ik na mijn verblijf in het AZC (asielzoekerscentrum) een huis. Op 25 mei had ik meteen een kennismakingsgesprek dat een jobhunter van de gemeente voor mij had geregeld. Dat ging allemaal veel te snel voor mij. Mensen hebben tijd nodig om zich te settelen en hun situatie een plaats te geven Theoretisch geschoold moeten de kans krijgen om hun studie voort te zetten in plaats van direct naar een baan te worden geduwd. Ik was bijvoorbeeld docent Engels in Syrië, maar dit kon ik in Nederland niet zomaar terug oppikken. Het is belangrijk om nieuwkomers stap voor stap te helpen naar volwaardige participatie in de samenleving op basis van hun talenten en ervaringen.

Wil jij aan de slag om vluchtelingen een plek te bieden in jouw organisatie, maar twijfel je of je de juiste begeleiding kan bieden? Of loop je tegen andere zaken aan? NewBees INC.  kan je hierbij helpen, neem gerust contact met ons op!

Scroll naar boven