Pestgedrag op de werkvloer: 5 manieren om pesten tegen te gaan

Pesten op de werkvloer is een serieus probleem dat verschillende vormen kan aannemen – van ongepaste opmerkingen en ‘goedbedoelde’ grappen tot intimidatie en verbaal misbruik. Het is een gedrag dat diepe psychologische, sociale en emotionele gevolgen kan hebben. NewBees INC. belicht belangrijke tips om pesten in organisaties aan te pakken.

1. Benoem het gedrag en het probleem

Pestgedrag wordt soms afgedaan als een gevoel, een subjectieve ervaring. Maar het is belangrijk om onze taal aan te passen en het als een objectief probleem te erkennen. Zeggen “je wordt gediscrimineerd” in plaats van “je ervaart discriminatie” kan een groot verschil maken in hoe het probleem wordt aangepakt. Het gaat verder dan ‘iets niet leuk vinden’, het raakt mensen.

2. Ruimte en contact opent het gesprek

Wanneer er in een organisatie ruimte is voor open communicatie, empathie en respect, dan gaat dat in eerste instantie meer bewustzijn creëren. Dit kan met vertrouwelijke gesprekken en regelmatige check-ins.

3. Bewustzijn over pestgedrag met interactie

Interactieve sessies, trainingen, workshops helpen werknemers de aard en impact van pestgedrag op de werkvloer te begrijpen. Ze leren conflicten en situaties herkennen en hoe dit werkt binnen hun team. In onze Deep Dive kunnen deelnemers scenario’s virtueel ervaren die op de werkvloer kunnen spelen, zoals een vergadering waar iemand genegeerd wordt. Hieruit ontstaan gesprekken doordat werknemers bepaalde situaties herkennen. Zo vertrek je vanuit een common base en niet meteen met vingers gaat wijzen of iemand ‘schuldig’ verklaart.

4. Een veilig en toegankelijk klachtensysteem voor iedereen

Bedrijven willen het liefst pestgedrag voorkomen, maar als het gebeurt, moeten werknemers op een veilige manier incidenten kunnen melden. Een praktische oplossing hiervoor is een anoniem meldingssysteem. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan een online platform opzetten dat beheerd wordt door een externe partij of met een extern vertrouwenspersoon. Dit zorgt ervoor dat werknemers zonder angst voor negatieve gevolgen over pestgedrag kunnen praten en een klacht kunnen indienen. Belangrijk is om dit platform regelmatig aandacht te geven, zodat dit niet onder de radar valt binnen de organisatie.

Counseling of mediatie kan ook helpen om alle betrokkenen met elkaar in dialoog te laten gaan, ondersteund door professionals.

5. Laat je begeleiden door het beleid

Zoals met alle omgangsvormen, zijn heldere beleidsregels en arbeidsreglementen noodzakelijk om pestgedrag te voorkomen. Het beleid geeft duidelijk en zo ondubbelzinnig mogelijk aan wat als onaanvaardbaar gedrag wordt beschouwd en welke consequenties hieraan gekoppeld zijn. Zo kan iedereen in de organisatie hier steeds op terugvallen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld maatregelen nemen tegen seksuele intimidatie op het werk, waaronder ongewenste seksuele opmerkingen en grappen, fysiek gedrag zoals ongepaste aanrakingen of seksuele avances, seksueel getinte e-mails of berichten sturen en opmerkingen over iemands uiterlijk maken. 

Soms kan zelfs een schijnbaar onschuldig schouderklopje over de grens zijn, afhankelijk van de context, eerdere interacties en hoe de persoon het ervaart. Hoe je met intimidatie omgaat, hangt af van factoren als de ernst van de situatie, de persoonlijke beleving van het slachtoffer en de mogelijkheid tot bemiddeling. De gevolgen kunnen variëren van een officiële waarschuwing tot, in ernstige gevallen, ontslag.

Vergeet niet: elk Nederlands bedrijf valt onder Artikel 1 voor gelijke behandeling en discriminatieverbod in de Grondwet. Deze wetgeving vormt al een basis voor hun beleid en hier kunnen bedrijven steeds aanspraak op maken.

NewBees INC. organiseert een Samen Inclusief Workshop, waarin teams met elkaar afspraken maken over gewenste omgangsvormen en gedrag op de werkvloer ter sprake brengen.

Scroll naar boven