“Virtual Reality gaat verder dan enkel praten. Je ervaart het allemaal samen”

NewBees INC. verzorgt Deep Dive Demo’s tijdens VGZ Diversity Day(s) 2023

Coöperatie VGZ zet zich in voor een gezonder Nederland en vernieuwing van de zorg. Dat doen ze met ruim 2.000 collega’s. Elke dag weer, voor iedereen. Tijdens Diversity Day(s) mocht NewBees INC. viertal workshops verzorgen bij VGZ. We spreken met Senne Bobeldijk, Content & Communicatie Expert bij VGZ, over hoe VGZ diversiteit en inclusie op de werkvloer vormgeeft. En welke tools ze hebben meegenomen uit de activiteiten tijdens Diversity Day(s).

We zijn enorm benieuwd naar de huidige situatie binnen VGZ. Kun je uitleggen hoe jullie diversiteit en inclusie aanpakken?

In 2021 ondertekende VGZ het charter diversiteit van de SER, daarin staan onze specifieke doelstellingen op het vlak van diversiteit en inclusie. VGZ richt zich intern op het vergroten van bewustzijn, gedrag, cultuur en het inclusiever maken van bedrijfsprocessen. Diversiteit en inclusie komen op verschillende manieren aan bod, waaronder het organiseren van evenementen rond bijvoorbeeld Diversity Day en Internationale Vrouwendag. Verder bieden we trainingen aan over onbewuste vooroordelen, organiseren we dialoogsessies en delen we persoonlijke verhalen van collega’s. Ook meten we in hoeverre collega’s zich thuis voelen bij VGZ. Aan de hand van deze resultaten gaan we het gesprek aan met teams en afdelingen om te bepalen wat er beter kan.

Je spreekt over bewustzijn vergroten bij VGZ-medewerkers. Kun je voorbeelden geven van hoe VGZ actief werkt aan het verhogen van het bewustzijn en de betrokkenheid bij D&I onder het management en de werknemers?

We vergroten het bewustzijn rond diversiteit en inclusie door verschillende activiteiten te organiseren. Vooral persoonlijke verhalen, die gedeeld worden door middel van blogs en video’s, maken veel indruk. Daarnaast houden we lezingen en workshops over bijvoorbeeld deep democracy, neurodiversiteit en gelijke kansen op het werk. Ook besteden we aandacht aan inclusie en sociale veiligheid binnen de ontwikkelingsprogramma’s voor onze leiders. En door inclusie als een Key Performance Indicator (KPI) op te nemen, zorgen we ervoor dat dit onderwerp in alle lagen van onze organisatie besproken wordt.

Jullie hebben interne doelstellingen rond diversiteit en inclusie. Met welk doel wilde VGZ Diversity Day(s) inzetten? En hoe sloot NewBees INC. hierbij aan?

Tijdens Diversity Day(s) 2023 richtten we ons op sociale veiligheid en talent. Sociale veiligheid gaat over hoe we bij VGZ met elkaar omgaan en welk gedrag daar wel en niet bij past. Het is belangrijk om hier het gesprek over te blijven voeren. De VR-ervaring (Virtual Reality) met NewBees INC. sluit goed aan bij dit doel. Daarin ervaar je een situatie van uitsluiting vanuit verschillende perspectieven. Het biedt een mooie opening voor dit gesprek. Op een toegankelijke manier. De VR-ervaring riep gevoelens op waar we als mens allemaal weleens mee te maken hebben gehad. Bovendien bood het praktische en concrete tips over hoe om te gaan met ongewenste omgangsvormen en discriminatie op de werkvloer, zoals de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon.

Hoe ziet VGZ de toekomst van D&I en welke rol spelen innovatieve leervormen, zoals Virtual Reality, in deze visie?

Daar heb ik niet meteen een pasklaar antwoord op. Maar ik zie wel potentieel in Virtual Reality om iedereen vanuit eenzelfde situatie of scenario te laten reflecteren. Dit brengt ook een gevoel van gelijkwaardigheid binnen een groep collega’s. Dat maakt het ook zo’n krachtige en inzetbare tool. Het maakt concepten als diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid concreet en zichtbaar. Het speelse en technologische aspect zorgt er ook voor dat het verder gaat dan enkel praten. Je ervaart het allemaal samen, en deze gedeelde ervaring heeft een blijvende impact. Ik ben ervan overtuigd dat gamification een effectief middel is om te leren en ontwikkelen.

Hebben jullie specifieke uitdagingen ondervonden toen jullie het diversiteit- en inclusiebeleid gingen uitwerken en hoe gingen jullie hiermee om?

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) kunnen soms abstracte begrippen zijn voor collega’s. Daarom willen wij dit concreet en begrijpelijk maken. Het helpt om collega’s zelf een koppeling te laten maken tussen DIG en hun werk. Op die manier spreekt het meer tot de verbeelding en leren ze hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een inclusieve organisatiecultuur. Onze focus ligt voornamelijk op collega’s die zelf intrinsiek gemotiveerd zijn om hieraan te werken, maar niet altijd weten hoe ze dit kunnen aanpakken.

Meer weten over VGZ?

NewBees INC. hecht veel waarde aan de motivatie van bedrijven als VGZ om actief te werken aan diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid (DIG). Ons doel is om deze concepten tastbaar en begrijpelijk te maken voor medewerkers. We zetten daarvoor technologie in, maar vertrouwen ook op onze ervaren trainers en experts. Ben je benieuwd naar ons aanbod voor organisaties? Neem gerust contact met ons op!

Scroll naar boven