“Want diversiteit in alle vormen verrijkt en verbindt, dus (zorg) organisaties kunnen best investeren om de samenleving te weerspiegelen”

Yordi Lassooy-Tekle over interculturele communicatie en cultuursensitieve zorg

Yordi Lassooy-Tekle is expert en trainer op het gebied van toegankelijke en cultuursensitieve zorg voor mensen met een migratieachtergrond en gevluchte mensen.  In de complexe wereld van gezondheidszorg ligt de kans op miscommunicatie vaak hoger door de complexe terminologie, de tijdsdruk, noem maar op, wat kan leiden tot ontevreden patiënten en zorgverleners. Yordi pakt deze uitdagingen aan en geeft praktische oplossingen voor interculturele communicatie. Hiermee gaat ze ook aan de slag in de trainingen samen met NewBees INC.

Wat is er nodig en wat mist er om cultuursensitieve zorg te verlenen?

Een consult van 10 minuten is onvoldoende om de volledige ziektebeleving bij de patiënt te begrijpen, vooral wanneer de zorgvraag ook nog eens in een andere taal wordt gesteld. Het opbouwen van vertrouwen vraagt ook tijd en vele interacties en gesprekken, en het is belangrijk dat zorgprofessionals zichzelf ook die tijd gunnen om de patiënt te leren kennen als een persoon.

Zorgverleners kunnen informatie op voorhand toevertrouwen aan de tolk, waarbij de zorgprofessional de patiënt kadert, context biedt aan de tolk, en informatie geeft over de relatie met de persoon, wie er in de kamer zit en ook leeftijd is een belangrijk gegeven. Gezondheidsgerelateerde onderwerpen zijn ook vaak taboe in bepaalde culturen, vergelijkbaar met hoe praten over geld in onze contreien soms ongemakkelijk kan zijn. Maar je kan gezondheid en zorg meer bespreekbaar maken als je de patiënt en de tolk vanaf het begin meeneemt in het zorgtraject.

Wat is je eerste concrete advies dat je zou geven rond interculturele communicatie in de zorg?

Een van de meest voorkomende valkuilen is geen beëdigde tolk inschakelen, en in plaats daarvan het even snel zelf uit te leggen of een familielid en zelfs kinderen van de patiënt als communicatielijn in te zetten. Deze aanpak is problematisch omdat de gezondheidszorg specifieke kennis vereist en het complex is om het volledige verhaal van de patiënt in de juiste context te plaatsen.

Mijn doel is juist om die ‘professionele afstand’ te verkleinen.

Gezondheidszorgprofessionals moeten in staat zijn om nauwkeurige informatie te verkrijgen en te communiceren met patiënten om effectieve zorg te bieden. Een professionele tolk bezit de nodige taalkundige vaardigheden en begrip van medische terminologie om ervoor te zorgen dat de boodschap correct wordt overgebracht.

Welke strategieën hanteer je om meer bewustzijn te creëren rond interculturele communicatie? En hoe verwerk je dit in jouw trainingen met NewBees INC.?

In mijn trainingen begin ik eerst met mezelf voor te stellen in een andere taal; ik spreek met name vijf talen, dus variatie genoeg.  Dat brengt gelijk een luchtige sfeer en legt contact met de groep. Het moment waarop mensen beseffen hoe het voelt om echt niets te begrijpen, is meteen een ijsbreker.

Vervolgens nodig ik de deelnemers uit om zich in een andere taal aan de persoon naast hen voor te stellen. Sommigen ervaren wellicht wat ongemak, en dan stel ik aan iedereen de vraag: “Hoe voelt het om niets te begrijpen?” Verschillende reacties komen naar voren, en dat is precies wat anderstaligen dagelijks ervaren: onbegrip, ongemak en allerlei andere situaties.

Yordi geeft trainingen rond diversiteit en inclusie bij NewBees INC.

Laten we vooral nieuwsgierig zijn naar anderen zonder te veel vragen op hen af te sturen, maar door ruimte te maken voor gelijkwaardige gesprekken. In de zorgsector, en ook in andere sectoren, proberen we vaak onder het mom van ‘professionele afstand’ minder diepgaande verbindingen aan te gaan. Mijn doel is juist om die ‘professionele afstand’ te verkleinen naar een persoonlijke connectie tussen individuen.

Hoe kan de zorgsector anno 2024 voor meer inclusie zorgen?

Een eerste stap naar inclusie is het actief zoeken naar alternatieve inzichten, ervaringen en expertise. Want diversiteit in alle vormen verrijkt en verbindt, dus (zorg) organisaties kunnen best investeren om de afspiegeling van de samenleving te zijn. Zo ontstaat er ook een rijkere en meer uitgebalanceerde benadering in de zorgverlening. In plaats van automatisch te kiezen voor de gebruikelijke adviesbureaus, is het zinvol om kritisch te kijken naar welke expertise er echt nodig is. 

Het inschakelen van organisaties die zich specialiseren in inclusie, diversiteit en interculturele communicatie kan de zorgsector helpen om effectiever in te spelen op de behoeften van alle patiënten en medewerkers. Daarnaast onderzoek je best de minder zichtbare diversiteit in je personeelsbestand: is er een verscheidenheid aan persoonlijkheden en denkwijzen?

NewBees INC. werkt nauw samen met organisaties uit de zorg en met ervaren trainers als Yordi Lassooy-Tekle die deze sector door en door kennen en hoe dit verweven zit met interculturele relaties en communicatie. Wil je graag meer weten over ons aanbod voor meer diverse en inclusieve organisaties? Neem gerust contact met ons op!

Scroll naar boven